Mer menneske, mindre stat!

Når staten blir stor, og ideologier blender, begår staten massivt maktmisbruk. I flere avis artikler har det kommet frem at staten begår grovt maktmisbruk mot enkeltindivider og deres familier. Familier splittes hvor staten kontrollerer den svakeste som er helt prisgitt sine omgivelser.

Barnefamilier og familier med psykisk utviklingshemmede er de som oftest blir ofre for denne destruktive politikken. Denne type overgrep mot psykisk utviklingshemmede minner om mellomkrigsårenes eugenikk politikk.

Nye Borgerlige er kjent med to saker hvor familie, slekt og venner nektes kontakt og den utviklingshemmede sitter i isolasjon. Det er i strid med retten til familieliv, er dehumaniserende og bryter med norsk lovgivning og internasjonale konvensjoner Norge har forpliktet seg til. Til sammenlikning har massemorderen Breivik bedre rettsikkerhet. Er ikke det et paradoks?

Vi er for mer menneske og mindre stat. Nordmenn skal være et fritt folk i en stat som beskytter våre verdier. En stat som er sterk nok til å reise de svake, men som er for svak til å knekke de sterke. Den bærende kraften i Norge skal ikke være staten. Det er sivilsamfunnet som binder sammen vår kultur. Den knytter oss til vår fortid, og gjør oss ansvarlige for vår fremtid.