Mer frihet, mindre stat!

Våre folkevalgtes feilprioriteringer fører til problemer. De krever bompenger for å redusere bilbruken slik at de som skal reise skal tvinges til å velge kollektivtrafikk. På den andre siden har de sørget for å ikke ha bygget ut solid kollektivtrafikk, men redusert tilbudet. Togtilbudet til utlandet var bedre på 1990 tallet enn i dag, og andelen sovevogner høyere. I dag er det 20 sovevogner fordelt over 4000 kilometer med jernbane.

Stortinget behandlet fremtidens togtilbud til utlandet før de tok sommerferie. Ap, SV, SP og Rødt ønsket å få tilbake nattogtilbud til utlandet. Det stemte hele regjeringen imot til tross for at Solberg har påtatt seg pådriverrollen for å nå bærekraftsmålene i FN Agenda 2030.

I dag ble togstasjonen på Gjøvik stengt grunnet kortslutning i en trafo på stasjonen. Fordi det har vært så mange hendelser i løpet av de siste dagene, sliter Vy med å skaffe alternativ trafikk. Lørdag var Gjøvikbanen stengt mellom Oslo S og Harestua.

MDG i bydel Gamle Oslo vil fjerne biler fra bydelen. De fikk gjennomslag for trafikkanalyse i bydelsutvalget i desember 2018. Samferdselsminister Lan Berg støttet dette. Hun vil hindre de som bor i bydelen å reise. Hun uttalte i et oppsiktsvekkende intervju i Dagsavisen følgende:

Hvis ikke, risikerer man at folk søker ut av bydelen når de skal gå tur, handle eller gå på kafé.

Når kollektivtilbudet reduseres, velfungerende busser skiftes ut med el- busser, samtidig som våre folkevalgte sørger for å få ned bilbruken, handler det kun om å begrense folks mobilitet. Klimapolitikken er utviklet for at eliten skal kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Nye Borgerlige er motstandere av FN Agenda og grønt skifte. Vi er for mer frihet og mindre stat.