Å gå over bekken etter vann

Oslo kommune har blitt pålagt av Statens Mattilsyn å sørge for å ha på plass en plan om reserveforsyning av drikkevann i høst, ellers vil de få millionbøter. Staten krever at det innen utgangen av 2027 er på plass reservevannkilde.

Oslo har brukt 70 år på å finne reservevannkilde. Nå skal de over bekken etter vann! Holsfjorden som er drikkevannskilde for både Bærum og Asker, skal benyttes som alternativ vannkilde. Kostnaden er beregnet til 10 milliarder, i en kommune som allerede er nedsyltet i gjeld.

Hvorfor gå over bekken etter vann, og bruke andres vannkilder når Oslo kommune allerede har Alnsjøen som drikkevannreserve? Den har vært drikkevannskilde siden 1930. Årsaken til at Alnsjøen ikke skal benyttes er fordi våre folkevalgte ønsker at den skal åpnes for allmennheten. Badevann er derfor viktigere en drikkevann. Nøklevann, Sognsvann og Steinbruvannet var tidligere drikkevannkilder.

Etter pålegg fra staten har Oslo kommune laget en kriseplan om drikkevannet Maridalen settes ut av spill. Den går ut på å be folk i sentrum forlate byen! Det heter:

Kommunen vil oppfordre befolkningen til å oppholde seg utenfor sentrum, og det legges til grunn at innbyggere med ressurser til det vil flytte ut av byen på eget initiativ. En slik oppfordring vil ikke være det samme som en formell beslutning om evakuering av befolkningen.

Oslo kommunes hemmelig kriseplan hvis drikkevannet settes ut av spill: — Flytt ut av byen!

Hvordan skal folk forlate sentrum på kort tid, når de ikke får benytte bil? Det er jo nettopp i sentrum parkeringsplasser fjernes, og veier omgjøres til gågater.

Nye Borgerlige er for god økonomisk styring, og praktisk politikk. Vi er for mer effektive og praktiske løsninger. Vi vil bruke Alnsjøen og eventuelt andre drikkevannskilder i Oslo området, istedenfor å kaste bort 10 milliarder for å bruke andre kommuners drikkevannskilder. Eventuelle kostnader skal dekkes av Oljefondet, og komme på plass raskt.