Medisinmangel fører til fare for liv og helse

Mangel på viktige medisiner har økt dramatisk over hele Europa, inkludert Norge. I løpet av årets første måneder er et allerede registrert mangel på 426 medisiner. Det er en dramatisk økning sammenlignet med fjoråret hvor det i løpet av 12 måneder var 684 varsler om mangel på medisiner.

Majoriteten av medisinene kan erstattes med andre produkter, men de virker ofte annerledes, er dyrere og har andre bivirkninger. Verre er det når en går tom for livsviktig medisin som cellegift. I fjor måtte flere leger prioritere pasienter da sykehusene gikk tom for cellegift.

Legene måtte rasjonere og prioritere pasientgrupper. Sykehuslegene valgte da å prioritere barn med kreft. Sykehusene har dessuten gått tom for spesiell type antibiotika i perioder, som dreper bakterier som kan forårsake alvorlige infeksjoner. Flere leger og Legemiddelverket er bekymret, og mener om situasjonen forverrer seg er de usikre på om de er i stand til å finne gode løsninger.

Ifølge Aftenpostens analyse av legemiddelverkets oversikt over manglende medisiner, er det metadon, blodtrykksmedisin og ulike smertestillende som topper mangellisten for 2019. I tillegg mangler det ulike typer antibiotika, vaksiner, blodfortynnende og medisiner til revmatiske lidelser.

Hovedårsaken til legemiddelmangel er forsinkelser hos produsenten etterfulgt av produksjonsproblemer. De øvrige årsakene skyldes leverandør og distributør. De viktigste årsaken til endringene skyldes at den internasjonale legemiddelindustrien ikke vil sitte med store lagre, og fabrikkene flyttes til India og Kina.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i legemiddelverket, er svært bekymret for de sykeste og svakeste og uttalte følgende til Aftenposten:

Veien fra råstoff til ferdig legemiddel er lang: råstoffene lages kanskje i Kina, fabrikken som lager ferdig legemiddel ligger kanskje i Spania, og så skal det sendes til Norge. Det er en lang kjede med mange aktører.

Naturkatastrofer og ulykker kan også ramme deg som pasient. I 2015 brant en fabrikk ned i Kina som produserte middel mot mavesyre. I 2017 ødela orkanen Maria en fabrikk i Puerto Rico som produserte en spesiell type blodtrykksmedisin. Den mangler fremdeles i Norge.

Årsaken til at det jevnlig er medisinmangel skyldes at internasjonale legemiddelfirmaer har trukket seg ut av Norge, fordi det ikke er lønnsomt å ha produksjon og kontorer. Anbudsordningen er dessuten kortsiktig og uoversiktlig, og markedet for lite til at det lønner seg for selskapene.
Legemiddelberedskap er en del av et lands beredskap på linje med forsvar, voldsmonopol og matproduksjon. Ved en krise vil vi stå uten livsviktig medisin, og lagrene raskt tomme.

Vi er for medisindepoter og nasjonal beredskapsplaner for livsviktige medisiner. Innkjøpsystemet må endres. Det må inngås avtaler med flere produsenter, og iverksettes incitamenter for at det skal være lønnsomt å produsere varer og tjenester i Norge.