Grønt skifte gir ikke verdiskapning

Fordi Norge har sagt ja til EØS og ACER, pålegger EUs fornybardirektiv at medlemslandene må øke sin andel av fornybar energiproduksjon.Direktivet åpner for felles gjennomføring, og Norge har valgt å koble seg på systemet til Sverige som har hatt en ordning med elsertifikater siden 1. mai 2003.

Vindkraft kan ikke overta olje og gass næringen. Årsaken er at vindkraft ikke er lønnsomt. Samtlige vindkraftanlegg som fullføres før 2021 får «grønne sertifikater» slipper å betale skatter og avgifter slik annen kraftproduksjon må. De mottar subsidier på 70 milliarder. Regningen sendes til strømkundene.

Skattereglene for olje og gass, vannkraft og vindkraft er ulike. Olje og gassprodusenter betaler totalt 78 prosent til fellesskapet. Vannkraft betaler totalt ca 59 prosent til staten, og betaler naturressursskatt, konsesjonsavgift og eiendomsskatt til fylke/kommuner. Vindkraft betaler hverken selskapskatt, grunnrenteskatt til staten, naturressursskatt, konsesjonsavgift eller eiendomsskatt til kommuner/fylket. De bidrar derfor ikke med skatteinntekter til fellesskapet.

Konklusjonen er at hverken staten eller kommunen tjener penger på vindkraft. For den norske husholdningen betyr det at strømpriser og nettleie øker, og våre naturressurser raseres. Vindkraftnæringen blir subsidiert, de er fritatt for avgifter og skatter, får fradrag for investerings-og driftkostnader og sender regningen til folket. Vindkraft kan derfor ikke erstatte olje og gass.

Samtidig forfaller det norske strømnettet. Vedlikeholdsetterslepet er på 140 milliarder. Huseiernes Landsforbund har gitt oppdrag til analysebyrådet Oslo Economics for å gjennomgå regnskapene til 135 nettselskaper. Rapporten viser at kommunene tar ut utbytte i milliardklassen og bruker nettleien på alle andre formål enn vedlikehold. Forbrukerne må betale enda høyere nettleie for å vedlikeholde strømnettet. Dette mener Huseierne er skjult ekstraskatt.

Nye Borgerlige er imot grønt skifte, EØS avtalen og ACER. Vi vil ikke gi konsesjoner til vindkraftutbygging, og ønsker å skattelegge vindkraftparker. Innfører vi grunnrentesats på vindkraft blir det ganske enkelt ikke bygd ut mer vindkraft.