Matproduksjon og samfunnsikkerhet

Hele matsystemet er under press. Norge har historisk lav selvbergingsgrad og er avhengig av import. Med tanke på tørken i Europa har skapt avlingssvikt opp mot 70% i deler av Tyskland, som er Europas største matvareeksportører, vil det bli en krise som med en god landbrukspolitikk ville vært unngått.

Regjeringen som for to år siden ga 65 millioner i krise-investeringsmidler til elektriske ferger, avviser ekstra midler for å unngå svekket matberedskap. Da oljeindustrien var i krise i 2016 slapp regjeringen Solberg flere krisetiltak i revidert nasjonalbudsjett. Oljepengebruken økte 10,4 milliarder kroner. Pengene sitter ikke like løst når det gjelder samfunnsikkerheten til egen befolkning.

Regjeringen har blitt et sikkerhetsproblem når de ikke tar samfunnsikkerhet på alvor. Matproduksjon er faktisk nasjonens ansvar. Det står heller ikke til troende når opposisjonen i Stortinget sier de er for en krisepakke. De har selv vært med på å føre en destruktiv landbrukspolitikk over flere tiår hvor de har satt ut og vernet ulv, lagt ned kornlagre og vært mer opptatt av å importere mat enn å øke selvbergingsgraden.

Siden 1960 tallet har det blitt lagt ned over 160.000 gårdsbruk. Bare siden 2000 tallet er det nedlagt 25.000 bruk og gårdsbrukene er blitt konsentrert over deler av landet. Hadde det vært effektiv utnyttelse av hele landet, kunne de delene av landet som nå sliter faktisk vært delvis reddet.

Konsekvensene er enorme. Korn kjøpes på commoditetsmarkedet, og ditt daglige brød vil komme til å bli luksusvare. For mange vil det ikke bli daglig brød. Mer handel og økte importkvoter løser faktisk ikke årets tørke, for land som som Tyskland, Danmark, Russland er hardt rammet. Ukraina som er Europas kornkammer varslet for få dager siden at de vil redusere hveteeksporten.

Den «voldsomt flotte sommeren» Erna Solberg hyllet for noen dager siden har faktisk en pris. Tørken rammer hele matindustrien: bønder, leverandørindustri og matindustri, slakterier, meierier, bakerier. Den bondeeide samvirkebaserte matindustrien står bak 40 milliarder kroner i verdiskaping og nær 56.000 årsverk alene. Dette vil gi ringvirkninger og spre seg i andre næringer grunnet en gjeldsbetynget husholdning. Bondens krise er derfor også din krise.

Oslo som er en av europas raskest voksende byer, vil ifølge prognosene passere 800.000 innbyggere i 2027. Den sterke befolkningsveksten vil føre til at byen vokser ut og sette ytterligere jordbruksarealer under press. I Norge er bare 3 prosent av landarealet dyrket mark.

Norge kan ikke basere seg på å fortsatt importere store mengder mat i en verden som kan gå mot matmangel og flere sultkatastrofer også i årene fremover. Beregninger viser at det må produseres 60 prosent mer mat innen år 2050 for å brødfø en økende verdensbefolkning.

Vi vil styrke selvbergingsgraden, innføre kornlagre og sikre matproduksjon over hele landet ved bruk av bistandsmidler. Norge må være mest mulig selvberget for å imøtekomme en matkrise ved eventuell transportsvikt. Grunnet risiko for lav matforsyning vil vi også innføre full  innvandringsstopp.

http://www.nationen.no/kommentar/for-lite-for-seint/