Fri, uavhengig og kritisk presse

DNB og Orkla skal danne medieselskapet Optimizd. De har fått godkjent etableringen av EU kommisjonen. Det finner vi svært uheldig fordi Norge har ingen uavhengig presse, bankvesenet er statlig styrt og matvarebransjen er basert på kartellvirksomhet. Vårt lille land styres av en liten elite hvor posisjoner går i arv i de samme familier.

Vi er for en fri, uavhengig og kritisk presse da det er en av de viktigste institusjonene i et demokratisk samfunn. Media skal være offentlig vaktbikkje, og sørge for å tilrettelegge for debatter og et offentlig ordskifte slik at folk flest selv kan danne seg et bilde uten å bli påtvunget et bestemt politisk syn.

Undersøkelser har vist at journalister er til venstre for Ap, og derfor  blir mediedekningen og vinklingen av saker preget av journalistenes politiske syn. Informasjonen blir selektiv og oppstykket, hvor gravejournalismen ofres og helhetsbilde forsvinner.

For å oppnå en fri, uavhengig og kritisk presse mener vi det er nødvendig med kutt i den statlige pressestøtten. Det er mediehusene Egmont og Schibstedt som tjener penger på den ordningen, ikke den uavhengige presse.