Landet som sparer seg til fant

Et gammelt norsk munnhell lyder: «å spare seg til fant» – altså å kutte så hardt at det ikke lenger finnes noen muligheter for annet enn ren fattigdom. Det er den virkelighet vi står overfor nå.

Det er opplest og vedtatt at Oljefondet på 9,100 milliarder kroner ikke skal brukes på investeringer i Norge, til tross for at formålet er å sikre fremtidige generasjoner. Tvert imot er det borgere som må betale regningen i form av økte avgifter. Argumentet er at «kostnaden» ved å forbedre vann -og avløp, veier, helse, sikkerhet og trygghet er for stor for staten å bære. Derfor skal du betale dette ut av din lommebok i form av økte avgifter, mens vårt oljefond stiger i verdi.

En investering er ikke en kostnad. En investering vil gi avkastning og økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og økt skatteinngang til stat og kommune. En kostnad er forbruk av tid, kapital og materialer. Det er kostnad når flere hundre mennesker blir sykemeldt og innlagt på sykehus, på grunn av mangelfulle investeringer i rent drikkevann.

Nordmenn har den tyngste gjeldsbyrden i den vestlige verden. Gjeldsbyrden i den norske befolkningen er så stor at både Verdensbanken og IMF i flere år har gått ut og advart. Til tross får det øker våre folkevalgte gjeldsbyrden ved å øke skatter og avgifter i form av dyrere strøm, bompenger, eiendomsskatt o.l.

Gjeldsbyrden for norske husholdninger på forbrukslån er 113 milliarder kroner. Norske husholdningers totale gjeld utgjør i gjennomsnitt mer enn to ganger husholdningenes disponible inntekt. Det er et høyt nivå historisk og sammenlignet med andre land. En vedvarende oppgang i gjeldsbelastningen er et tegn på finansiell ubalanse har bygget seg opp. Dette er en av de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Det er kun et tidsspørsmål før vi får en gjeldskrise.

Nye Borgerlige er for at folket skal få en bedre økonomisk hverdag. Vi mener pengene gjør seg best i folkets lommer. Det er staten som skal bære investeringene. Vi vil bruke Oljefondet til å investere i infrastruktur, vann -og avløp, helse, sikkerhet og trygghet.

For hvem oss kan være tjent med å spare seg til fant?