Kriminalitet belønnes

113 ungdoms-og gjengkriminelle har fått analysert sin straffehistorikk for årene 2013-2018. Det kom etter at Riksadvokaten ba om redegjørelse for Oslo politiets påtaleunnlatelser mot Young Bloods. Påtaleunnlatelse innebærer at det ikke reises tiltale selv om saken er tilstrekkelig bevist. Enkelt forklart betyr det en straffereaksjon, men ikke straff, og brukes som forebygging.

Gjennomgangen av straffehistorikken viste at de 113 gjengkriminelle har 3000 saker og 870 dommer. Politiets forklaring er at det ikke er snakk om alvorlige forhold og at påtaleunnlatelse hindrer barn og unge å bli gjengkriminelle. Senest i 2016 gjennomførte statsadvokaten i Oslo inspeksjon av Oslo politidistrikts bruk av påtaleunnlatelser. Konklusjonen i deres rapport var at politiet ikke fulgte retningslinjene og unnlot å straffeforfølge enkeltsaker hvor det skulle vært gitt straff.

Hverken førstetstatsadvokat Maurud eller Statsadvokat Reidar Brussgaard ønsker å kommentere om bruk av påtaleunnlatelse har resultert i økt gjengkriminalitet. Det til tross for at politiet etablerte en spesialgruppe som skulle iverksette målrettede tiltak for å få flere gjengkriminelle bak lås og slå, men samtidig ikke har nok etterforskere til å følge opp. Årsaken er enkel. Illegale pokerklubber finansierer gjengkriminelle, ifølge politiet.

I flere artikler har vi skrevet om avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Utviklings-og kompetanseetaten i Oslo kommune. Han er innkjøpsansvarlig og skal bekjempe svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, men var selv aktiv i en illegal pokerklubb. Wedde som er ansvarlig for kamp mot organisert kriminalitet i offentlig sektor, deltar i poker klubber som finansierer gjengkriminalitet og organisert kriminalitet.Noe byrådsleder Raymond Johansen vil gi 40 millioner for å bekjempe.

Vi har i flere artikler skrevet at det ikke har vært en politisk vilje til å stoppe dette fordi det er en villet politikk. Å henlegge saker eller gi påtaleunnlatelse gir signaleffekt til publikum og de kriminelle. Møtes kriminelle med straffereaksjon er det større sannsynlighet for at personen ikke begår kriminalitet.

Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo. Gjengkriminelle innvandrere skal fratas  norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalderen. Nye Borgerlige vil bekjempe korrupsjon og kriminalitet også på politisk og administrativt nivå.