Ja til vannkraft!

Regjeringen og klimaprofitører som pleier politikere, gikk på en kraftig smell da regjeringen måtte skrinlegge nasjonal rammeplan for vindkraft på land. Etter massiv kritikk fra kommunepolitikere og 5000 høringssvar hvor majoriteten sa nei, valgte regjeringen å legge til side planen om massiv utbygging av vindkraft over det ganske land.

Norge har ren og fornybar energikilde da vi har vannkraft, og den kan utnyttes mer effektivt. Forskning og utvikling (FOU) innen turbinkraft har i mange år vært underbudsjettert. Norge bør være fremst i forskning innen dette feltet. Derfor må det avsettes mer penger til FOU for å få mer effekt av turbinkraft.

Nye Borgerlige vil ha økt fokus på våre etablerte vannkraftkilder, ikke vindkraft. Vi skal ikke være «tysk batteri» til havs eller til lands, men sørge for at Norge, nordmenn og vår industri nyter godt av denne fornybare rene energien.

Vi vil ha lave kraftpriser for å få tilbake den norske tungindustrien som har blitt eksport til lavkostland. Nye Borgerlige vil skape industriarbeidsplasser i distriktene. Vår politikk vil sørge for arbeidsplasser, trygghet for framtiden og inntekter til landets borgere!