Grenseløs innvandringspolitikk

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har undersøkt praksisen hos politiet i Møre og Romsdal. De har avdekket at politiet har brutt loven for offentlige innkjøp av tolketjenester. Politiet må betale et gebyr på 847 000 kroner. Ifølge politiet har de ikke tid til å lyse ut kontrakter.

I fjor kjøpte politiet tolketjenester for nærmere 60 millioner kroner. Samtidig må politiet henlegge saker pga manglende kapasitet. Årsaken skyldes politireformen og en grenseløs innvandringspolitikk.

Nye Borgerlige vil ha ny politisk kurs. Vi vil iverksette følgende tiltak:

Vi vil innføre innvandringsstopp, og få Norge ut av EØS og Schengen. Det skal stilles strenge krav for de som har valgt å bo i Norge. Assimilering istedenfor integrering. Jobb istedenfor sosialtrygd. Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene, etablere flere politidistrikt og legge ned Politidirektoratet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes.

Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og utvises til opprinnelsesland. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder.