Coronaviruset skader verdensøkonomien

De økonomiske konsekvensene av coronaviruset er betydelige. Etter at coronaviruset brøt ut i Kina har produksjonslokalene til verdens største bilmarked blitt stengt ute fra verdensmarkedet. Bilprodusentene Volkswagen, Toyota, Daimler,General Motors, Honda og Hyundai har begrenset produksjonen, og må holde fabrikklokalene stengt til 17.februar.

Flere flyselskaper har stoppet reiser til Kina, og luksusbutikker som britiske Burberry har stengt 24 av sine 64 butikker i Kina. Qualcomm som er den største produsenten for chips i smartphone, har uttalt at det vil bli betydelig usikkerhet rundt etterspørsel og forsyning av smartphone. Mangel på bildeler har resultert i at Hyundai og Fiat Chrysler har stengt fabrikker i Sør Korea.

Fortsetter coronaviruset å spre seg vil det påvirke verdensmarkedet, og det vil bli mangel på en rekke varer. Fordi Norge som har lagt mye av industrien til lavkostland vil bli svært sårbare, ikke minst når det gjelder legemidler som vi knapt produserer selv.

Råvarene til legemidler produseres i land som Kina og India. De sendes så videre til et annet land hvor legemidler lages, pakkes og distribueres. Vi har hatt økende legemiddelmangel de siste år, og hyppigste årsaken til mangel er ulike problemer tilknyttet produksjonen. Måten et land håndterer utbruddene på vil derfor være avgjørende.

Nye Borgerlige er imot å ha produksjon på den andre siden av kloden. Vi vil ha industrien tilbake til Norge. Det gjør oss mindre sårbare for mangel av nødvendige varer ved en krise, skaper arbeidsplasser og sørger for inntekter til fellesskapet.


Her finner du oppdaterte nyheter om Coronaviruset og spredning fra Steve Bannon’s War room.