ET STERKT VERDIFELLESKAP
MINDRE STAT – MER MENNESKE
FELLES ANSVAR FOR DE SVAKE
FORNUFTIG NATURVERN
PRINSIPPROGRAM