Langtidssyke skal gå på kurs for å bli frisk

Arbeiderpartiet vil sammen med LO pålegge bedrifter å kurse langtidssykmeldte for å redusere sykefraværet. Det samme partiet raserer arbeidsplasser fordi de fører en næringsfiendtlig politikk, og samtidig for den åpne dørs politikk med massiv arbeidsinnvandring. Gjemt bak ord som velferdsprofitt, bilfritt byliv, klima,digitalisering og velferdsteknologi bygges arbeidsplasser ned, mens bedriftene pålegges flere oppgaver.

Siden 2004 har 80.000 arbeidsplasser blitt flyttet til utlandet. Utrygghet og stress i arbeidslivet fører til sykemelding. Det har sammenheng med politikken som føres. Trygge og stabile arbeidsplasser reduserer sykefraværet. Det gjør ikke stadig omorganiseringer, nedleggelser av arbeidsplasser og en utrygg arbeidshverdag hvor flere skal kjempe om de samme jobbene.

Vi vil benytte bistandsmidler til å bygge ut infrastrukturen og sørge for en god næringspolitikk slik at flere kommer ut i jobb. Norge trenger en sterk eksportindustri og en næringspolitikk som skaper forutsigbarhet lokalt og nasjonalt også for arbeidere. Da er det behov for biler, infrastruktur og god samferdelsespolitikk. Nå er det på tide med et politisk skifte! Gå inn i Nye Borgerlige og bli med å skape trygge arbeidsplasser. Vi vil:

1. Det skal være lønnsomt å drive næringsvirksomhet
2. Redusere kommunale avgifter og skatter
3. Gjenåpne for biltrafikk
4. Fjerne bomringer i Oslo, og redusere bomprisene
5. Utvikle infrastruktur
6. Tiltrekke kompetansearbeidskraft
7. Sikre forutsigbarhet for næringslivet