Den ubehagelige sannheten om vindmøller

Vi blir hver dag via radio, fjernsyn og andre hovedstrømmedier informert om hvor viktig det er med grønn energi som i hovedsak baseres på vindmølleparker. 1 april i år la NVE ut sin nasjonale plan for vindmølleparker i Norge.

Alle områder skal utbygges med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Konsekvensen er massive inngrep i naturen. Fauna liv og spesielt fugleliv vil lide. Vindmøllene vil rage som enorme fyrtårn i landskapet. Veier vil bli bygd inn til vindmølleparkene. Allemannsretten og retten til fri ferdsel og opphold i utmark, vårt fundament for friluftsliv, vil bli innskrenket.

Aksjonsgrupper over hele landet kjemper mot utenlandske selskaper skal få bygge ut miljøparkene. De økonomiske konsekvensene er store. Vannkraft betaler 59% skatt til fellesskapet mens vindkraft subsidieres av den norske stat, og selskapene unnslipper skatt. Finansieringen av vindmølleparker skjer via økt nettleie, mens økonomisk profitt sendes ut av Norge. 70% av inntekten av det planlagte vindmølleprosjektet på Frøya går til Tyskland og deres eiere.

Det groveste er at folket blir bevisst feilinformert at dette er ren energi. Fakta er at vindmøllene inneholder 70% stål som blir utvinnet via kull. Vindmøllene produseres i Danmark. De plasseres på betonginstallasjoner. For å få de plassert i naturen må det bygges anleggsvei. Det vil rasere utmark og skade dyreliv.

Vindmøller er avhengig av sterk elektromagnetisme for strømproduksjon. For å få best mulig magnetisme utvinnes det kjemiske grunnstoffet Neodym som legert sammen med bor og jern lager permanentmagneter. Neodym finnes i Kina og utvinnes og produseres i Baotou. For å utvinne stoffet kreves en rekke ekstreme kjemiske prosesser for å få rent Neodym. Disse kjemiske stoffene er så klimafiendtlig at det dreper dyre- og planteliv.

Drikkevannskilder i utvinningsområdet blir fullstendig ødelagt. Mennesker får kreft i tidlig alder og levende landskap omgjøres til ørken full av giftstoffer. Miljøet er så giftig i Baotou at de må bruke gassmasker både utendørs og innendørs. Kjemiske gassene sprer seg med vinden til andre steder på kloden.

Den rene energien som vi tror vi får har dype og mørke blodspor over seg. Det kan best sammenlignes med diamantkrigene på det afrikanske kontinent, bedre kjent som blood diamonds eller på norsk blod diamanter. Nå har vi blodgrønn energi i form av vindmøller som vil resultere at alt liv på jorden blir ødelagt. Vindmøller skader miljøet, og gir ikke noe til fellesskapet. Det ødelegger fellesskapet.

Nye Borgerlige er motstandere av grønt skifte, vindmølleparker og falske nyheter. Vi vil investere i gode vannkraftturbiner slik at mer kraft kan utvinnes rent og gjøre det billigere for deg som forbruker å bruke strøm. Det vil skape arbeidsplasser og gi forutsigbarhet i kraftkostnader for tungindustrien vi ønsker å flytte tilbake til Norge.

Nye Borgerlige tror lokale handlinger gir best utbytte for miljøet vårt. Derfor støtter vi alle aksjoner mot vindmølleparker over det ganske land!
Ta Norge tilbake!
#TNT