De rødgrønne legitimerer ungdomskriminalitet

Oslo byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), skrev i et facebook innlegg at hun reagerte på politiets ordbruk på twitter. I en twitter melding brukte de ordene «gjerningsperson» og «mistenkt» etter at politiet ved to tilfeller på en uke måtte rykke ut til to Oslo skoler. Det ene tilfellet var trussel med kniv og det andre tilfellet vold og trussel.

Ifølge byrådet som har ansvar for at barn har en trygg skolesituasjon, skrev hun i sitt innlegg at det var politiets språkbruk og utrykning til skolen uniformert og bevæpnet som «skremmer vannet av både unger, foreldre og ansatte. Ting kommer ut av kontroll, og det er politiets fremferd som forårsaker det».

Det sier vel mest om hvor umoden og uansvarlig byråd vi har som forteller at politiet er farlig, ikke barn som begår kriminelle handlinger i skolehverdagen. Årsaken er at byråd Inga Marte Thorkildsen har mer en nok med å danse i gatene og være klatrebyråd.

Torsdag denne uken var hun til stede ved åpningen av barnehagen Kilden på Tonsenhagen, ifølge Akers Avis Groruddalen. Der klatrer hun i klatreveggen og uttalte følgende:

Hvorfor har vi ikke sånn på Rådhuset?

I 2017 økte kriminaliteten blant unge med over 25%. Størst var økningen i aldersgruppen 15-17 med 29,2 prosent. I gruppen 10-14 år var økningen på 22 prosent. Den har fortsatt å økt i 2018. Oslo politidistrikt har registrert 182 gjengangere i Oslo kommune. Inkluderer en Oslo politidistriktet er tallet 197. I 2017 var det 151. Definisjonen på unge gjengangere er barn mellom 10 og 17 år med fire eller flere anmeldelser i løpet av et år.

Kanskje ikke så rart gjengkriminalitet blant barn og unge øker i Oslo når lovløshet er akseptert. Enkelt forklart betyr det at det er en politisk ønsket utvikling å avkriminalisere knivbruk og kriminalitet blant yngre. Vi er imot en slik negativ utvikling hvor yngre nærmest straffefritt kan bruke kniv for å true og rane.

Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene og innføre kommunalt politi i Oslo. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder og innføre full innvandringsstopp.