Bistandsmidler- den store pengegaloppen

Ifølge oversikt fra NORAD har Norge i perioden 1980 til 2017 gitt totalt 555.687 milliarder kroner i bistandsmidler. Dette er offisielle tall. I tillegg kommer enkelt bidragene bl.a til EU. Regjeringen Stoltenberg ga 54 milliarder til IFM som ga de til EUs krisefond 2011 og et skjult beløp året etter som åpenbart er mye høyere. Regjeringen Solberg har i deres regjeringsperiode gitt 26 milliarder til EU.

Under regjeringen Stoltenberg fikk den tyske stat låne 58 milliarder av Oljefondet i form av obligasjoner og lån for å bygge veier. Renten er på 1,6 % for 10 års løpetid. Tyskland fikk låne penger nærmest gratis til veibygging, mens norske veiprosjekter måtte ta opp lån til tre ganger så høy rente.

Samtidig forfaller Norge. Nordmenn får stadig høre at vi ikke har penger til vedlikehold av veier, broer, bygg, avløp eller forsvar. Vi må spare er omkvedet, samtidig som kommuner er nedsyltet i gjeld og norsk husholdningsgjeld er verdens høyeste. Hvorfor har da landet råd til å gi bort milliarder til alle andre enn eget folk?

Svaret finner en i 2004 da Erna som påtroppende Høyre leder uttalte følgende:

«Norge  oppleves som en rik, ekkel kuriositet når vi reiser rundt i Europa. Et land som har valgt ikke å bli medlem fordi vi ikke vil dele med noen andre. Særlig de nye medlemslandene forstår ikke hvorfor vi ikke er medlem.»

«Norge lever på oljedop.», uttalte hun videre og fikk støtte av Jens Stoltenberg. Er det noen som lever på oljedop er det alle andre enn Norge og nordmenn.

Denne pengegaloppen ønsker vi en slutt på. Norge skal ikke lenger være et sosialkontor for verdens befolkning. Vi vil at bistandsmidlene skal investeres i Norge. De skal bl.a brukes på infrastruktur, forsvar, helse, gjenåpning av nedlagte lokalsykehus og velferd.

https://www.norad.no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall/?tab=geo

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/eeJyM/Tyskland-far-lane-av-oljefondet-til-veier