Omfattende svikt i tilbudet til eldre

I en nylig utgitt rapport av Norges nasjonale Institusjon for menneskerettigheter (NIM) fremgår det er det på flere områder er svikt i eldretilbudet. Rapporten viser at eldre risikerer underernæring, får oppnevnt verge uten å bli spurt og at de risikerer å bli utsatt for tvang på sykehjem.

NIM har sett på syv områder hvor de mener risikoen for deres menneskerettigheter brytes:

– Vergemål
– Tvungen helsehjelp
– Aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet
– Mulighet for informasjon og kommunikasjon
– Helsehjelp, underernæring og uheldig legemiddelbruk
– Vold og seksuelle overgrep
– Eldre lesbiske, homofile, bifile trans- og intetkjønnspersoners møte med helsevesenet

Rapporten påpeker at underernæring gir risiko for helseproblemer og for vide fullmakter til verger. I over halvparten av vergemålssakene for voksne er det ikke dokumentert at Fylkesmannen har vært i kontakt med de vergemålet gjelder. NIM påpeker også i sin rapport at kun halvparten av kommunene registrerer tvangsbruk.

Eldrereformen og Stortingsmeldingen «Leve hele livet» er rett og slett billig retorikk. Fakta er at tilbudet til eldre er blitt dårligere. Vi vil satse på en sterk eldreomsorg og flere hender i arbeid, og et godt helse- og botilbud for eldre i sitt nærmiljø. Kompetansen til ansatte skal heves, og vi vil sørge for faglig sterk helse- og omsorgstjeneste og endre vergemålsloven. Rettsikkerheten til eldre må ivaretas.