Knivterror sprer seg

Senest i går ble en mann knivstukket på Sandaker. Forrige uke ble en 22 åring angrepet av fire yngre gutter i Asker. Stadig flere yngre ungdommer bærer kniv, og benytter de for å stikke hverandre eller true, ifølge Oslo politiet. Samtidig har ikke politiet oversikt over hvor mange som ble knivstukket fra 2016 til 2018 lokalt eller nasjonalt. Årsaken til det skyldes at det ble endringer i straffeloven i 2015. Da ble statistikkregistrering av knivstikkinger fjernet.

Før lovendringen i 2015 var det egen bestemmelse om økt straff dersom en hadde brukt kniv eller særlig farlig redskap til legemsbeskadigelse. Straffeloven av 2015 har inntatt bruk av kniv som moment i vurderingen av hvor grovt forholdet og kroppskrenkelsen er. Det har resultert i at det er færre statistikkgrupper enn tidligere.

Enkelt forklart betyr det at det er en politisk ønsket utvikling å avkriminalisere knivbruk og kriminalitet blant yngre. Vi er imot en slik negativ utvikling hvor yngre nærmest straffefritt kan bruke kniv for å true og rane. Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo.

Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder og innføre full innvandringstopp.