Er norske valg trygge?

Er norske valg sikre? Spørsmålet er betimelig å stille. Etter valget i USA hvor det har blitt sådd alvorlig tvil om valgsystemene som er brukt, er det verdt å ta en nærmere titt på det norske. I Norge brukes valgsystemet EVA. Det er bygd opp om Microsoft programvare og databaser. NTNU har foretatt en nøye