Underskrift

Vi trenger din underskrift for å stille til valg 2021

Last ned PDF filen signer, og har du muligheten til å skanne dokumentet sender du det til post@nyeborgerlige.

Påføring av nummer er IKKE nødvendig da dette gjøres sentralt hos oss.
Alternativt sende dokumentet til følgende adresse:

Nye Borgerlige
Martin Skatvedts vei 25
0950 Oslo