Menneskerettigheter er ikke demokrati

Klimabedrageriet beskatter massene og flytter makten til EU